fbpx

Privacy Voorwaarden

Wanneer je de website van Inez Reizen bezoekt, stel je bepaalde persoonsgegevens ter beschikking en aanvaard je ons cookiebeleid. Het waarborgen van de privacy van onze bezoekers vinden we dan ook zeer belangrijk.

 
Inez Reizen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In dit privacy beleid, dat van toepassing is op alle diensten van Inez Reizen, delen we je mee welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Verzamelen Van Persoonsgegevens

Inez Reizen ism Travel Experts verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door jou zelf aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld.
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens:

 • Bij een bezoek aan onze website

Wanneer je onze website bezoekt, ongeacht of je gewoon even komt kijken, of uiteindelijk een bestelling plaatst, ontvangen wij via jouw webbrowser persoonsgegevens die in de door ons geplaatste cookies zijn opgenomen. Deze cookies worden gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek, instellingen op te slaan en de website te verbeteren en/of aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.
Je kunt ervoor kiezen om geen van onze cookies te accepteren. Dit betekent echter wel dat je niet meer van alle onderdelen van de website gebruik kunt maken.

 • Bij het inschrijven voor gratis content

Zoals het aanvragen van gratis e-books of een online workshop.

Bij het maken van een afspraak, het afsluiten van een abonnement of het aanvaarden van de Plan-2-Go-overeenkomst
In verband met het afsluiten van een overeenkomst met Inez Reizen worden je naam en contactgegevens verwerkt voor onze facturatie en klantenservice.

 • Door contact op te nemen met Inez Reizen
  Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Inez Reizen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • Door interactie met ons op Social Media
  Als je ons op Social Media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in jouw profiel hebt opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om jou via datzelfde kanaal van productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen voorzien.

Welke Persoonlijke Gegevens En Met Welk Doel?

Wanneer je je via de website hebt ingeschreven voor mailings van Inez Reizen, je een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
• Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
• Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
• Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, klikgedrag);
• Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).
• Inhoud van communicatie (e-mails, chats, invulformulieren, enz.)


Deze persoonsgegevens kunnen verzameld worden wanneer je gebruik maakt van deze website (bijv. door een contactformulier in te vullen) of door beroep te doen op onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de website en de functionaliteiten hiervan.

Delen Van Persoonsgegevens Met Derden

Inez Reizen zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken: MailChimp, Mollie, & MemberPress. Inez Reizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Inez Reizen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om je te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor je gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Cookies stellen de website in staat om de klant te herkennen en informatie te verzamelen waarmee de diensten van Inez Reizen verder kunnen worden verbeterd en aangepast aan de wensen van de klanten.

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Functionele informatie

Dit zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Op die manier kun je bijvoorbeeld ingelogd blijven in de ledenomgeving. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 • Analytische informatie

Denk hierbij aan waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken, andere bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed als mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en je bent hierdoor niet persoonlijk te herleiden. Deze informatie wordt dan ook niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 • Commerciële & targeting informatie

Inez Reizen maakt o.a. gebruik van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Deze informatie leidt niet naar jou als individueel persoon.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn

Inez Reizen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@inez-reizen.be.

Inzage, Wijziging Of Verwijdering Van Gegevens

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 • Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 • Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooral de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Je kan je ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

 • Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt ook het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
• Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
• Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
• Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
• Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 • Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Inez Reizen om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

 • Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Inez Reizen zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm (bijv. een Excel-file) te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 • Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inez-reizen.be.


Onze zorg voor privacy zal altijd blijven, maar de inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging gewijzigd worden. Daarom raden we je aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat je onze website en diensten gebruikt onder aanvaarding van het meest actuele privacy beleid.

Mogelijkheid Tot Het Indienen Van Een Klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inez Reizen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:


Inez Reizen werkt samen met Travel Experts (AA BTS NV)
Bernardinnenstraat 1
2812 Muizen
België
Tel: +32 479 78 66 94
E-mail: info@inez-reizen.be of inez.d@travel-experts.be
Ondernemingsnummer Inez Deroo: BE0562.761.138
Ondernemingsnummer Travel Experts: BE0475.653.257

Contacteer ons!

Waarin ben je geïnteresseerd?
Wat zijn je contactgegevens?
Stel hier je vraag