fbpx

Disclaimer

Aansprakelijkheid Voor Inhoud Van Eigen Website

Inez Reizen probeert de inhoud van haar officiële website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Inez Reizen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van Inez Reizen toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Inez Reizen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina’s.


Inez Reizen wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.
Ze waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Aansprakelijkheid Voor Inhoud Van Websites Van Derden

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Inez Reizen of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Inez Reizen of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Aansprakelijkheid Voor Gebruik Van Informatie

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico’s in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Inez Reizen of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten & beeldmateriaal) berusten bij Inez Reizen. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inez Reizen. Je mag informatie op deze website wel gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik.

Contacteer ons!

Waarin ben je geïnteresseerd?
Wat zijn je contactgegevens?
Stel hier je vraag